پشتیبانی

تیم پشتیبانی ما در هر لحظه جواب گویی سوالات شما می باشد .
1

دسترسی آسان

در هر نقطه ای از جهان فقط با داشتن اینترنت محصول خود را سفارش دهید.

اپلکیشن مارال

با APP ما می توانید به سادگی سفارش های خود را ثبت نمائید .
انواع ابر و اسفنج های تولیدی پایا ابر مارال
نوع وزن ابعاد رنگ
این جدول هر ماه بروز رسانی می شود
ابعاد می تواند براساس نیاز مشتری , تغییر یابد
اسفنج 12 کیلوگرم 1 * 100 * 200 بر اساس سفارش مشتری
اسفنج 15 کیلوگرم 1 * 100 * 200 بر اساس سفارش مشتری
اسفنج 17 کیلوگرم 1 * 100 * 200 بر اساس سفارش مشتری
اسفنج 25 کیلوگرم 1 * 100 * 200 بر اساس سفارش مشتری
اسفنج 25 کیلوگرم 100 * 1000 * 2000 بر اساس سفارش مشتری
اسفنج 25 کیلوگرم 40 * 1000 * 2000 بر اساس سفارش مشتری
اسفنج 25 کیلوگرم 30 * 1000 * 2000 بر اساس سفارش مشتری
اسفنج 25 کیلوگرم 27 * 1000 * 2000 بر اساس سفارش مشتری
اسفنج 25 کیلوگرم 25 * 1000 * 2000 بر اساس سفارش مشتری
اسفنج 25 کیلوگرم 20 * 1000 * 2000 بر اساس سفارش مشتری
اسفنج 25 کیلوگرم 15 * 1000 * 2000 بر اساس سفارش مشتری
اسفنج 25 کیلوگرم 10 * 1000 * 2000 بر اساس سفارش مشتری
اسفنج 25 کیلوگرم 8 * 1000 * 2000 بر اساس سفارش مشتری
اسفنج 25 کیلوگرم 7 * 1000 * 2000 بر اساس سفارش مشتری
اسفنج 25 کیلوگرم 5 * 1000 * 2000 بر اساس سفارش مشتری
اسفنج 30 کیلوگرم 1 * 100 * 200 بر اساس سفارش مشتری
اسفنج 40 کیلوگرم 1 * 100 * 200 بر اساس سفارش مشتری
اسفنج استوانه 15 کیلوگرم عرض 150 سانت بر اساس سفارش مشتری
اسفنج استوانه 120 کیلوگرم عرض 150 سانت بر اساس سفارش مشتری
اسفنج استوانه 25 کیلوگرم عرض 150 سانت بر اساس سفارش مشتری

ما تنها به دنبال فروش بیشتر نیستیم !

مشتری گرامی , رضایت شماست که فروش ما را تضمین می کنند .