انتقادهای سازنده شما , کمک به پیشرفت ماست

 

اگر کمی یا کاستی در کار ما می بینید و یا اگر پیشنهادی برای ما دارید , لطفا آن را با ما در میان بگذارید, پیشنهاد و انتقاد شما برای ما بسیار ارزشمند است.

 

انتقاد

14 + 8 =